Diagnostika elektroniky a motora

Moderné vozidlá si už nevieme predstaviť bez elektronicky riadených systémov. Vývoj ide v tejto oblasti rýchle dopredu a to kladie nové nároky aj na priebeh servisných prehliadok automobilov.

Kompletná diagnostika motora vrátane nastavenia servisného intervalu.  Vykonávame diagnostiku nasledovných elektronických podsystémov vozidla: Kontrola riadiacej jednotky motora – zapaľovanie, pravidelnosť chodu valcov, sledovanie výkonu motora

ABS – kontrola brzdového systému,

AIRBAG – kontrola správnej funkčnosti airbagov,

ASR (Antriebsschlupfregelung) - kontrola antipreklzového systému,

ESP – kontrola elektronického stabilizačného systému podvozku,

EPB – kontrola elektronickej parkovacej brzdy,

AC – kontrola systému klimatizácie a iné.

Každý elektronický systém zabudovaný vo vozidle má svoju riadiacu jednotku. V riadiacej jednotke sa pri prevádzke vozidla ukladajú tzv. sporadické (náhodné) alebo statické (trvalé) závady. Je preto potrebné robiť na vozidle pravidelnú diagnostiku systémov, najmä motora, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Diagnostika elektroniky a motora