Prečo kontrolovať brzdovú kvapalinu?

Brzdová kvapalina prenáša tlak z brzdového pedála na hydraulické komponenty v brzdách vozidla. Z hľadiska bezpečnosti a správneho fungovania brzdného systému je kvalita kvapaliny veľmi dôležitá a treba ju v pravidelných intervaloch kontrolovať.

 

Najdôležitejším parametrom pri kontrole je obsah vody a bod varu. Vysoký obsah vody a starnutie brzdovej kvapaliny spôsobuje znižovanie bodu varu. Pri agresívnejšom brzdení (dynamická jazda, brzdenie z kopca) dochádza k výraznému zohrievaniu brzdového systému a následne aj brzdovej kvapaliny. Postupne sa tak v brzdovom systéme vytvoria bublinky, čím sa výrazne zvýši stlačiteľnosť brzdovej kvapaliny. Prejavuje sa to tzv. zmäknutím brzdového pedálu, brzdy strácajú svoju účinnosť a znižuje sa prenášaný tlak z brzdového pedálu. Výmena brzdovej kvapaliny sa doporučuje raz za 24 mesiacov. Ak neviete kedy ste mali menenú brzdovú kvapalinu. Prídite na návštevu a my Vám ju odmeriame a poradíme ako postupovať ďalej.