Ako prichystať auto na dovolenku?

Pred cestou na dovolenku do zahraničia alebo na Slovensku  by mal každý vodič podrobiť svoje vozidlo prehliadke. Preto odporúčam Vám navštíviť náš servis, ktorý garantuje odbornú prehliadku automobilu podľa pokynov výrobcu. Zanedbanie takejto návštevy môže zapríčiniť  poruchu na ceste, najmä pri starších vozidlách, ale aj zvýšenie spotreby pri zle nastavenom motore alebo zanesených filtroch. Tým sa môžu nečakane zvýšiť náklady na letnú dovolenku a z nepríjemniť  váš čas na odpočinok. Rozsah kontroly vozidla záleží od priebežnej starostlivosti o vozidlo. 

Kontrola prevádzkových kvapalin

V prípade potreby je nutné doplniť kvapalinu do ostrekovačov, skontrolovať množstvo chladiacej a brzdovej kvapaliny. Vodiči by si mali pozrieť dátum poslednej výmeny brzdovej kvapaliny, ktorá by sa mala vykonávať každých 24 mesiacov môže aj skôr. Veľmi dôležitá je aj kontrola množstva olejovej náplne.

Kontrola nahustenia pneumatik

Pri pneumatikách je veľmi dôležité skontrolovať nahustenie a v prípade potreby ich dohustiť na požadovanú hodnotu podľa informačnej etikety, ktorá sa nachádza v každom automobile podľa zaťaženia vozidla. Tieto štítky sa môžu nachádzať v príklope palivovej nádrže alebo u starších vozidiel v priestore predných dverí vozidla. Hodnoty tlaku platia vždy pre studené pneumatiky. Zvýšený tlak u zahriatych pneumatík sa nesmie znižovať. Motoristi by nemali v žiadnom prípade zabúdať aj na kontrolu opotrebenia pneumatík a skontrolovať stav rezervného kolesa. Jeho hodnota  doceníte až v núdzových situáciách, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť ako ostatným kolesám.

Vonkajšie osvetlenie

Pri kontrole odporúčame vizuálne si skontrolovať funkciu všetkých vonkajších žiaroviek.  Ak je vozidlo vybavené reguláciou sklonu predných svetlometov, skontrolujeme aj funkciu tohto systému. Nesprávny sklon predných svetlometov alebo nefunkčné nastavenie sklonu svetlometov môže mať za následok nedostatočné osvetlenie vozovky, prípadne oslňovanie oproti idúcich vozidiel.

Ventilačný systém a klimatizácia

Pred každou letnou sezónou odporúčame kontrolu funkcie klimatizácie. Poprípade vykonáme čístenie klimaticácie a dezinfekciu ventilačného systému. V prípade potreby ponúkneme možnosť výmeny peľového filtra.

Ostrekovače a strieracie lišty

Správnu funkciu stieračov a ostrekovačov oceníte najmä vo vypätých situáciách, keď Vás na dlhej ceste zastihne silný dážď, častokrát bez možnosti zastaviť na odpočívadle alebo krajnici. Pri vozidlách s xenónovými svetlometmi je potrebné mať funkčné ostrekovače predných svetiel. Nečistoty na predných svetlometoch inak lámu svetlo, čo môže spôsobovať problémy ostatným účastníkom cestnej premávky.

Povinná výbava

 V rámci povinnej výbavy by si mali vodiči skontrolovať najmä kompletnosť a dátum expirácie lekárničky a venovať pozornosť aj súčastiam výbavy, ktoré sú povinné v krajinách, ktorými prechádzate alebo máte ako cieľovú destináciu. Ak cestujete do zahraniča odporúčame pre všetkých členov posádky zabezpečiť reflexné vesty. Ak je možnosť ľahšej výmeny žiaroviek nabaľte si aj náhradné žiarovky, aj keď na Slovensku toto balenie nie je súčasťou povinnej výbavy vozidla.



Ako prichystať auto na dovolenku?